Jdi na obsah Jdi na menu
 


Národní obrození

od pol. 18. století do 70. let 19. století

velké společenské, politické a kulturní hnutí, které mělo za následek vznik novodobého českého národa

důsledek výměny feudálního řádu s kapitalistickým řádem

idealistické pojetí - zdůraznění historických (husitských) tradic (zázrak, bez příčin)

realistické pojetí - důsledek výměny dvou řádů

národ si měl vydobýt právo na vlastní jazyk

dění se soustřeďuje kolem jazyka

Předpoklady vzniku Národního obrození

Josef II. a Marie Terezie (osvícení panovníci)

josefínské reformy = patenty = absolutistické reformy

patent o zrušení nevolnictví - 1781

  toleranční patent - 1781

    º zaručoval svobodu vyznání (luteránů, kalvinistů, NE však pro české bratry - podoba s dobou Pobělohorskou)

  º zrušena robota →  1848  lidé nejsou vázáni na jedno panství, mohou se volně stěhovat, sedláci mohou dávat své syny na studium → vzniká budoucí inteligence,prolínání nářečí, vznik a rozvoj manufaktur (potřeba pracovní síly)

ALE!!!!!!!

    º rozsáhlá germanizace - němčina jako jediný jazyk ve školách

    º jazyk stále upadá, ocitá se na "dně", od doby Pobělohorské se nezměnil

Rozvoj Národního obrození

období Josefínských reforem

doba Napoleonských válek - preromantismus (záliba v historii)

•  romantismus (vše je výjimečné)

revoluční rok 1848 - realismus (skutečný děj)

Proudy Národního obrození

vědecký proud (jazykověda) - Dobrovský, Jungmann

lidový proud - Erben, Čelakovský

Fáze Národního obrození

obranná fáze

útočná fáze

Národní obrození = vlastenectví