Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Zákony a sázení
 
 
Cíl:            ukázat na nebezpečnost sázení, potřebu dodržovat zákony.

využít i současné situace – půjčky, jejich nesplácení, sázení v naději, že vyhrají, místo toho další zadlužování.

 

Pomůcky:              datavideoprojektor nebo pracovní list

                              
Postup:
1.            Úvod      (5 min.)

                Navodit několika úslovími (příslovími)

-       Kdo chce víc, nemá nic

-       Štěstí přeje připraveným

-       štěstí je muška jenom zlatá

-       Každý je štěstí svého strůjcem

-       Vsaď, vyhraješ snad

-       Kdo nic nemá, nic neztratí

-       Risk je zisk

 

Nechat žáky, aby sami tipovali, čeho se úsloví týkají. Vyvodit, že se bude jednat o „štěstí“ vyplývající ze sázení. Nechat je event. doplnit o další přísloví.

 

2.                   Kde sázíme (5 min.)

Úkol:

Kdy se veřejně setkáte se sázením, event. hazardem, aniž byste byli omezeni věkem nebo zákony?

Odpověď:

Zřejmě na každé pouti – kolo štěstí, šipky nebo automaty na plyšáky, tzv. „štěstíčka“ v obálkách atd. Ovšem i toto je velmi malá pravděpodobnost výhry.

Na doplnění použít ukázku: kostky tzv. vrhcáby, kolo štěstí – dokázat malou pravděpodobnost výhry.

 
3.            Skupinové úkoly (10 min.) - pracovní list

Další úkoly mohou být ve skupinách, pokud možno žáci se stejnými zájmy nebo kamarádi. Mají chvilku na rozmyšlení při každé otázce. Pokud budou schopni, odpověď zdůvodní.

 

I.                     Jak se rozhodujete?

okamžitě až bezhlavě
dlouho rozmýšlím, ale pak stejně nevím
dám si na jednu stranu pro, na druhou proti a vyhodnotím
nechám rozhodovat jiné
 
Doplňující: uveďte krátký příklad z nedávné doby
 

II.                    (Po odpovědi učitel upřesní a vysvětlí)

 
Můžete si koupit alkoholický nápoj?
ano, třeba otci k narozeninám, je to pro dospělého
ne, je to trestný čin (podle § 218 trest.zák.pro osoby mladší 18 let)
 

                Smí se doma vyrábět alkoholické nápoje?

smí, je to pro vlastní potřebu. Nesmí se prodávat
nesmí – vysvětlit – je to zakázáno - § 30 písm.d o přestupcích
 
Musíte mát na svatbě svědky?
ne, může to být tajné
ano (zákon č. 94/1963 Sb. o rodině v platném znění, § 3 odst. 2)
 
Kdo v ČR vydává zákony?
prezident
vláda
parlament – obě komory
 
Můžete hrát na automatech?
ano, může každý

ne (podle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, § 17 odst.3 – až od 18 let)

 

Možno skupinám bodovat a pak vyhodnotit.

 
Uveďte, znáte-li, nějaký příklad hazardu či sázení z Vašeho okolí.

Pokud nebudou vědět, je třeba mít příklady vlastní – z novin, TV, atd.

               
4.            Projev (15 min.)

                Dovedli byste sami zformulovat projev (a zdůvodnit):

a)       proti sázení a hazardu

b)       pro sázení a hazard

 

Doba projevu max. 1 – 2 min., předem rozděleno do skupin jako domácí úkol. Stejný počet pro i proti.

Pak přednesou a provedou diskuzi. Učitel usměrňuje, aby výsledek jednoznačně vyzněl proti sázení a hazardu.

 
5.            Shrnutí

Hazard a sázky štěstí nepřinesou a někdy mohou být v rozporu se zákonem. Proto je třeba zákony dodržovat a snažit se vyvarovat hazardu v jakékoli formě.

 

                Na závěr promítnou ukázku o hazardu z TN (Na vlastní oči, atd.).

                Vyvrcholení – návštěva Parlamentu ČR – zákonodárný orgán.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Jak se rozhodujete?

·         okamžitě až bezhlavě

·         dlouho rozmýšlím, ale pak stejně nevím

·         dám si na jednu stranu pro, na druhou proti a vyhodnotím

·         nechám rozhodovat jiné

 
Doplňující: uveďte krátký příklad z nedávné doby
 
2. Můžete si koupit alkoholický nápoj?

·         ano, třeba otci k narozeninám, je to pro dospělého

·         ne, je to trestný čin (podle § 218 trest.zák.pro osoby mladší 18 let)

 

                3. Smí se doma vyrábět alkoholické nápoje?

·         smí, je to pro vlastní potřebu. Nesmí se prodávat

·         nesmí – vysvětlit – je to zakázáno - § 30 písm.d o přestupcích

 
4. Musíte mát na svatbě svědky?

·         ne, může to být tajné

·         ano (zákon č. 94/1963 Sb. o rodině v platném znění, § 3 odst. 2)

 
5. Kdo v ČR vydává zákony?

·         prezident

·         vláda

·         parlament – obě komory

 
6. Můžete hrát na automatech?

·         ano, může každý

·         ne (podle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, § 17 odst.3 – až od 18 let)

 
Uveďte, znáte-li, nějaký příklad hazardu či sázení z Vašeho okolí.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Jak se rozhodujete?

·         okamžitě až bezhlavě

·         dlouho rozmýšlím, ale pak stejně nevím

·         dám si na jednu stranu pro, na druhou proti a vyhodnotím

·         nechám rozhodovat jiné

 
Doplňující: uveďte krátký příklad z nedávné doby
 
2. Můžete si koupit alkoholický nápoj?

·         ano, třeba otci k narozeninám, je to pro dospělého

·         ne, je to trestný čin (podle § 218 trest.zák.pro osoby mladší 18 let)

 

                3. Smí se doma vyrábět alkoholické nápoje?

·         smí, je to pro vlastní potřebu. Nesmí se prodávat

·         nesmí – vysvětlit – je to zakázáno - § 30 písm.d o přestupcích

 
4. Musíte mát na svatbě svědky?

·         ne, může to být tajné

·         ano (zákon č. 94/1963 Sb. o rodině v platném znění, § 3 odst. 2)

 
5. Kdo v ČR vydává zákony?

·         prezident

·         vláda

·         parlament – obě komory

 
6. Můžete hrát na automatech?

·         ano, může každý

·         ne (podle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, § 17 odst.3 – až od 18 let)

 
Uveďte, znáte-li, nějaký příklad hazardu či sázení z Vašeho okolí.