Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poválečná obnova - „Zlatá 20. léta“

 

1.Poválečné období - nebezpečí extrémismu, v USA plán na obnovu německého hospodářství - DAWESŮV PLÁN 1924. Půjčky a investice, snížení reparací, nastal postupný rozmach něm. hospodářství.

 

2.Rozvoj technologií, vědy a techniky - oživení ekonomiky, nastává období prosperity/rozvoje/.

  • Elektrifikace, elektrospotřebiče, telefony, rozhlas, gramofony, rozvoj automobilové a letecké dopravy.
  • Změna životního stylu - lidé se baví, tančí, sportují, roste životní úroveň, mění se  móda /zkracování/, rozmach filmové tvorby, hudba - džes/jazz/.
  • Rozmach průmyslové výroby - 50% vůči předválečné výrobě.
  • Nastalo všeobecné zlepšení mezinárodních vztahů - výsledkem diplomatických jednání mezi velmocemi i menšími státy Evropy je BRIAND-KELLOGŮV PAKT 1928- prohlásil válku mimo zákon.

 

3.ČSR - Rozvoj industriální výroby /průmyslové/v Čechách, roste export /vývoz/, značka Made in Czechoslovakia se prosazuje na mezinárodním trhu.

Např. motocykly Jawa 250, boty zn. Baťa ze Zlína.

                         

 ObrazekJawa 250

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodní dům Baťa v Praze z r. 1927

 

Hromadná výroba potlačila drobnou řemeslnou výrobu, továrny se sdružují do koncernů, ty ovládají trh např. se zbraněmi, cukrovarnictví, textilním průmyslu.

 

 

Měnová reforma v ČSR- 1919, ministr financí A. Rašín, vytvoření nové československé měny, zastavení inflace - ekonom. nerovnováhy, která se projevuje znehodnocením měny a růstem cen.

 

 

Zemědělství - podpořeno pozemkovou reformou, převažuje ruční práce, pomalé zavádění strojů, rozvoj družstev.

 

 

V období 20. let byly překročeny všechny ukazatele růstu životní úrovně v ČSR z let předválečných.

 

Konjunkturu /rozvoj/ zastavila světová hospodářská krize v roce 1929.

 

2)Světová hospodářská krize:

- 24.10.1929 - zhroucení úvěrového systému v USA, propojení národních ekonomik => šíření krize do celého světa, nezaměstnanost => nepokoje, státní zásahy do hospodářství, nárůst extremismu
- F.D.Roosevelt - NEW DEAL