Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak se žilo Čechům za protektorátu

Jak se žilo Čechům za protektorátu


Pod německou nadvládou - státní orgány podřízeny Německu, parlament rozpuštěn, nejvyšší funkce říššký protektor do r. 1941 Konstantin von Neurath pak Reinhardt Heydrich do r. 1942.

Veřejný život - zákaz politických stran, spolků (Junák, Skaut ...)německé vlajky, znaky, dvojjazyčné nápisy, změny názvů ulic, zásahy do školství, němčina úředním jazykem. Všechno cenzurováno. Zákaz poslechu zahraničního rozhlasu. str. 61

Jízda vpravo

Hospodářství - válečná výroba, totální nasazení do Německa ( do Reichu). Zhoršení životní úrovně, nedostatek potravin, textilu, obuvi - lístkový systém. Kvete lichva, keťasení a černý obchod. (str. 62)

Potraviny, regulace spotřeby tuků, cukru, mléka, kávy, čaje, chleba a pečiva. Lístky na potraviny, pak na šaty, obuv – vzniká černý trh, keťasení, lichva. Lidé používají náhražky – cikorku místo ______________, domovinu místo _________________ dřevoplyn místo _________­­­­­­­______.

Školství - méně občanské výchovy, dějepisu a českého jazyka, výuka povinné němčiny. Cenzura. Snížení počtu středních škol a po 17. listopadu 1939 zavřeny vysoké školy.

Osud Židů a Romů

likvidace celých národů, bezpravní občané, diskriminace str. 62, potupné označení žlutou Davidovou hvězdou, odesílání do ghett a sběrných později koncentračních táborů.  Vyhlazování (plynové komory). Zahynulo mnoho milionů nevinných lidí.

Perzekuce Židů arizace /odevzdání do rukou Němců/  tj. zabavení žid. majetku., dodržování norimberských zákonů, tj. zbavení občanských práv a lidské důstojnosti. Označení žlutou Davidovou hvězdou, transporty do koncentračních táborů – v Terezíně zřízen sběrný tábor, ghetto. Odtud posláni dále do vyhlazovacích táborů – Osvětim, Mauthausen, Dachau a další…

Celkem 63 transportů, v Ivančicích v Hybešově ulici sběrné středisko pro oblast Ivančic a okolí.

Romové stejná situace, perzekuce, tábory v Letech u Písku a Kunštát u Hodonína.