Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA: (28.7.1914 - 11.11.1918)

 

aktualita - 1. světová válka oficiálně skončí až tuto neděli


I.světová válka Soubor:Europe 1914.jpg

3)Vojensko-politická uskupení :
a) TROJSPOLEK: N + R-U + I usiloval o posílení velmocenského postavení členů, namířen hlavně proti Rusku a koloniím VB a FR
(kdy vznikl?)
b) TROJDOHODA: VB + FR + R na obranu před expanzí Trojspolku
(kdy vznikla?)
 

1)Příčiny:

- záminka: atentát na R-U následníka trůnu 6.1914 v Sarajevu

 

skutečný důvod: snaha Německa o znovurozdělení kolonií a o zisk části území Ruska, posílení velmocenského postavení N + I + JAP
- 28.7.1914 - R-U X SRBSKU => v platnost vešly všechny spojenecké smlouvy:

 

 

SRBSKO + R + FR + VB proti R-U + N + TUR. + BUL.
Itálie - neutrální
 

Rakousko - Uhersko vyhlašuje válku Srbsku, 1914

 

- předpoklad: blesková válka
- skutečnost: zákopová válka (kulomety => obrovské ztráty)

- novinky ve válečnictví:
1/ letadla
2/ tanky - 1915, VB, Somma

Britský tank Mark V.

 

3/ bojové plyny - N - YPER

Oběti plynového útoku

 

4/ obrněné vlaky
5/ ponorky

 


2) Bojiště: Evropa, Afrika a Asie

A) EVROPA
1/ J - fronta: R-U + BUL X SRBSKU, 1915 - ITÁLIE X R -U (Dolomity,
Piava)

2/ V - fronta: N + R-U X RUSKU, střídavé úspěchy, 1917 - zhroucení ruské armády (
revoluce ) VŘSR , N postup na východ, uvolnění sil pro boje na západě

3/ Z - fronta: rozhodující, N porušilo neutralitu NIZ a LUC, útok proti FR až k Paříži (taxi), ustálení fronty na Marně (
VERDUN), VB u Sommy

   

 

Letecké snímky Verdunu před a po bitvě

 

Padlí u Verdunu

 

Po bitvě u Sommy

 

Německý upoutaný balón v akci na západní frontě, 1915

 

- 3. 1917 - vstup USA do války na straně VB a FR => 1918 ofenzíva

- 11.11.1918 -N + R-U požádalo o příměří=> konec války

B) ASIE: dobytí N obchodních základen Japonskem

C) AFRIKA: dobytí N kolonií Velkou Británií

Závěr:
- pro vítězství byla důležitá i hustota železnic, telefonní a telegrafní spojení, výroba oceli, potravin, zdravotnického materiálu......
- Dohoda měla i díky koloniím větší možnosti a proto válku vyhrála

Britské tanky před katedrálou v Kolíně nad Rýnem, 1918


3) Důsledky pro obyvatelstvo:

- přídělový systém X černý trh
- emancipace žen
- zbídačení většiny obyvatelstva X noví boháči (vojenští dodavatelé, překupníci...)
- radikalizace : levicová - komunismus (Rusko) a pravicová - fašismus (Německo)

 

 

4) Versailleský systém:

- 1919 - 1920 - PAŘÍŽ - mírová konference s cílem ukončit I.světovou válku podpisem mírových smluv mezi vítězi a poraženými

Versailleský mírový systém
  • základem jsou mírové smlouvy
  • právně zajišťoval nové uspořádání světa
  • potvrzoval vznik nových států a jejich hranice

vítězové:
a) "státy s obecnými zájmy"(USA, VB, FR, ITÁLIE, JAP)
b) "státy s omezenými zájmy"(ČSR, POL, JUG, NIZ....)

poražení: N, RAK, MAĎ, TUR

RUSKO: bolševická vláda odmítla účast, pokusila se rozvrátit konferenci dočasným nastolením komunistických vlád na Slovensku, v Bavorsku, Maďarsku a Polsku

 


5) Podpis mírových smluv:

1. Německo - červen 1919
a) nové hranice Německa
b) demilitarizované pásmo v Porýní
c) omezení početního stavu německé armády na 100 000 mužů
d) reparace (válečné náhrady)

2. Rakousko - září 1919
a) zákaz spojení s Německem
b) zákaz návratu Habsburků na rakouský trůn

 

6) Společnost národů:

nová světová organizace, vznikla z podnětu amerického prezidenta Wilsona:
  • sporné otázky se měly projednévat na neutrální půdě Společnosti národů
  • sídlem Ženeva
  • každého jednání se vždy měly učastnit všechny členské státy SN
  • bez ohledu na velikost států, měly všechny stejná práva (ČR zakládajícím členem)
  • byly položeny základy kolektivní bezpečnosti

________________________________________________________________________

 Tuto práci odevzdala Lucie Řezáčová jako projekt do D -> skvělá prezentace

http://www.youtube.com/watch?v=qd5Oy1h0618

________________________________________________________________________

mapa-do-r.--1918.jpg

 


otázky