Jdi na obsah Jdi na menu
 


České země na počátku dějin


1. ČESKÉ ZEMĚ NA POČÁTKU DĚJIN

5.stol. - příchod Slovanů


sousedství s Germány, splývání, neexistují

písemné zprávy, archeologie

623 - SÁMOVA ŘÍŠE

na obranu proti Avarům, později i proti

Frankům

9.stol. -VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE


- 1.státní útvar na našem území - centrum

kolem řek Morava, Dyje a Dunaj - vyspělé

hospodářství - dělba, specializace, obchod,

hromadění majetku, nutnost chránit majetek,

sjednocení kmenů,

moderní armáda

- křesťanství : vliv Byzance

863 - KONSTANTIN A METODĚJ

( 5.7. státní svátek )


 


 

vzdělanost

1) šířili křesťanství ve slovanském jazyce

(překlad Bible)

2) slovanské písmo - hlaholice, šíření

křesťanství i do jiných zemí, zvětšování moci

VMŘ

- 885 zemřel METODĚJ , zákaz slovanských

obřadů

DĚDICTVÍ VMŘ:

905 zánik VMŘ - Maďaři

1) hradiště: Mikulčice, Staré Město,

Pohansko dvorec

2) počátky zděné architektury (800):

rotundy, podélné kostely, paláce, fresky

3) vyspělá řemesla: keramika, šperky

4) písemnictví: staroslověnské legendy o

životě Konstantina a Metoděje


 


2. PŘEMYSLOVSKÉ ČECHY


1) SJEDNOCENÍ - 10.stol

- pověsti ( Přemysl Oráč, Libuše, Lucké války,

O Svatoplukovi...)

- kníže Václav - vzdělanec, podporoval

křesťanství, podřizoval se Svaté říši římské

(zavražděn 935)

 

- kníže Boleslav I. - upevnění moci

Přemyslovců v západních Čechách, 973 -

Pražské biskupství

- kníže Boleslav II. - 995 - vyvraždění

 

Slavníkovců, sjednocení země

státní svátek

28. 9. - Den české státnosti

2) KŘESŤANSTVÍ

- 973 - založeno pražské biskupství

- první kostely na knížecích hradech (rotundy

a podélné kostely)

- kláštery: ženský - sv. Jiří na Hradě,

                  mužský - Břevnov

- legendy: život a skutky svatých (

Ludmila, Václav, Konstantin, Metoděj)

- kroniky a letopisy

( Kosmova kronika - 12.stol., latinsky)


3) KNÍŽE A JEHO PODDANÍ

- stařešinské právo: měl vládnout nejstarší

Přemyslovec

- "vláda ze sedla"

- z družiníků vznikla šlechta

- léna

- poddaní:

  1. krále - daně, veřejné práce
  2. šlechty - robota
  3. církve - desátky


4) KRÁLOVSTÍ

- na konci 10.stol. - krize knížecí moci, Čechy

se staly součástí Polska

- 1086 - Vratislav - 1.český král

- 1158 - Vladislav - 2.český král

titul krále nebyl dědičný, oba ho získali za

pomoc říšským císařům v boji proti papežům 


5) ROMÁNSKÉ ČECHY

- románský sloh: 11. - 13.stol.,

- Z + stř. + J Evropa

- znaky: klenba, mohutné sloupy, kámen

- stavby: rotundy, baziliky, hrady, kláštery,

 

Pražský most

- výzdoba: sochy, portály, fresky, jednoduchý

nábytek

- knihy: zdobené rukopisy

Rotunda


Románská bazilika


Románská Madona


Románský rukopis


otázky