Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČESKÉ ZEMĚ V 16. A 17. STOL.


1. 1526 - Habsburkové na českém trůně

-Ferdinand I. Habsburský  Anna Jagellonská

- rozvoj obchodu,   řemesla, zemědělství.

-stříbrné doly Jáchymov, mince tolary

- personální unie s Uherskem
- hospodářské zaostávání za Z- Evropou

syn Maxmilián II. Česká konfese - vyznání víry, tolerance mezi nekatolíky a katolíky, pouze ústní souhlas


- Rudolf II. (16./17.st.)
Praha = sídelní město, politické, kulturní a vědecké centrum Evropy
( Tycho de Brahe, Jan Kepller, Giuseppe Arcimboldo )
- pověst o GOLEMOVI

Rudolfův Majestát 1609 - písemné vyhlášení náboženské svobody

Rudolf II.Rudolf II. jako bůh podzimu na obraze G.ArcimboldaTycho de Brahe ve své hvězdárně- TURCI - ohrožovali stř.Evropu, ovládli Uhersko, české a rakouské země
se ubránily, 1683 - porážka Turků u Vídně, náklady na války s Turky hrazeny z Čech - další hospodářské zaostávání Čech.

Turci u Vídně
2. ČESKÁ SPOLEČNOST V 17. STOLETÍ:

rozdělena do tří stavů:
1) páni
2) zemani
3) královská města

- páni, zemani a zástupci královských měst zasedali v zemských sněmech, které rozhodovaly o válkách a daních
- panovník usiloval o omezení vlivu stavů na svou moc

- náboženské poměry: 90% protestanti 10% katolíci, panovník zahájil rekatolizaci (obnovu katolické církve) v Čechách,

JEZUITÉ = mnišský řád zabývající se rekatolizací prostřednictvím výchovy a vzdělávání mládeže

kultura - renesanční umění, rozvoj vzdělanosti, školství, česká literatura ( BIBLE KRALICKÁ )


3. ČESKÉ STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ

nárůst náboženských a politických sporů:
katolíci (král) X protestanti (stavy)
1618 - král Matyáš zakázal svolání zemského sněmu
2.pražská defenestrace, začátek povstání, králem zvolen FRIDRICH FALCKÝ(zimní král), Habsburkové usilovali o obnovu své moci v Čechách - válka

Druhá pražská
defenestrace


8.11.1620 - PORÁŽKA ČESKÝCH STAVŮ NA BÍLÉ HOŘE

Bitva na Bílé hoře


Důsledky porážky povstání:
1) 21.6.1621 - poprava 27 vůdců povstání
2) konfiskace majetku účastníků povstání
3) násilná rekatolizace
4) emigrace vzdělanců
- nastolen absolutismus (neomezená moc panovníka) a náboženská nesvoboda

Staroměstská exekuce

 


4. TŘICETILETÁ VÁLKA

- (1618-1648)

třicetiletá válka

- celoevropský konflikt
- katolíci X protestanti
- žoldnéřská vojska

HABSBURKOVÉ ( rakouští a španělští ) proti ŠVÉDSKU, DÁNSKU, ANGLII, FRANCII

Švédové obléhají Prahu


- bez vítěze
- Vestfálský mír = kompromis

Důsledky války:
1) hospodářské vyčerpání Evropy
2) rozsáhlé oblasti vylidněny (boje, nemoci, hladomor) - 20%
3) znevolnění poddaných
4) "koho země, toho víra"
5) nové způsoby vedení boje (žoldnéři)
6) dědičnost českého trůnu v Habsburském rodě


otázky