Jdi na obsah Jdi na menu
 


Starověké Řecko - kolonizace,
Persie


1/ Temná staletí:

- Dórové: příbuzní Achájů
- původně nájezdníci dobyvatelé
- měli železné zbraně, bojů se účastnili všichni muži
- na dobytých územích zničili vyspělou achájskou kulturu (tj. mimo Atiku ostrovy, Kypr, Maloasijské pobřeží)
- písmo: alfabeta - z foinického písma ale zleva doprava
- otroci = váleční zajatci, oběti pirátů, levná pracovní síla, rozvoj hospodářství, nárůst počtu obyvatelstva

Soubor:Řecká-abeceda.png

 


 

2/ Velká kolonizace:

(8.-6.stol.př.n.l.) - rozvoj hospodářství => nárůst počtu obyvatelstva, ale půda je nedokázala uživit =>nové osady v řídce osídlených oblastech Středomoří a Černomoří, šíření řecké kultury, rozvoj obchodu, nové poznatky o jiných zemích
- soupeření s
Foiničany
- jednotné míry a váhy, mince

ŘECKÝ OBCHOD
vývoz dovoz
olivový olej obilí
víno suroviny
výrobky z kovu otroci
látky dřevo
  slonovina
  drahé kovy

 


 

3/ Malá Asie: (dnešní Turecko)

- dříve území ovládané Chetity
- bohaté říše:
- Frýgie (
Midas)
- Lydie (Kroisos)
- na pobřeží řecké osady ( Milétos, Efesos, Halikarnas…. )
- kontakt Řecka s orientálními říšemi, využívání poznatků - základy věd

 


 

4/ Perská říše

(6.-4.st.př.n.l.)
- od Indie po Egypt a Malou Asii
- soupeř řeckých osad i Řecka
- jednotný stát
- neomezení panovníci (Kýros, Kambýses,
Dareios )
- budovány silnice, pošta, moderní armáda, daně, časté výboje
- postupné omezování svobody řeckých osad v Malé Asii => povstání proti Peršanům (-500) = záminka pro perský útok proti Řecku

                  Řek bojuje s Peršanem

 


 

5/ Řecko - perské války:

- obrovská perská přesila  VIDEO
- 13.9.490 př.n.l.
Marathón - pozemní bitva - porážka Peršanů Athéňany (Maratónský běh - 42km) video
- 480 př.n.l. -
Thermopyly - zrada, porážka Sparty, následoval útok Peršanů na Athény => námořní bitva u Salamíny - porážka Persie
- 479 př.n.l. -nový útok Peršanů na Athény => bitva u
Plataj - porážka Persie, boje pokračovaly ještě 30 let, pak byl uzavřen mír