Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                              Kontrolní diktát č. 5

 

 

Jana Eyrová

         Ještě se ú/ůplně nesetm__lo a měsíc zářil čím dál tím víc  proto jsem ho v__děla zřetelně. M__l na sobě jezdeckou pláštěnku s/z kožešinov__m  l__mcem a ocelovou sponou v__děla jsem  že je asi středního vs/vzůstu a má hodně široký hrudník. Měl sněd__ obličej s/z přísn__m__ r__sy a hustým obočím , v té chvíl__ zlostně s/ztaženým, takže oči měl__ vztekl__, vzdorný v__raz; mohlo mu b__t asi pětatřicet let.

         Kdyb__ byl b__val hezký a mladý jako hrdina románu, vůbec by si netroufala takhle se ho v__ptávat proti jeho v__li a nab__zet mu pomoc o kterou nežádal. V teor__ jsem s/z obd__vem uctívala krásu eleganc__ rytířkost a jiné mužské p__vaby ale kdybych se s těmito vlastnostm__ setkala vtělen__mi v mu__skou podobu, asi bych si inst__nktivně uvědomila že nemám nic, čím bych mohla v__budit sympatie takového člověka.