Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krize vládnoucího systému
v ČSSR:


Státní znak Československé socialistické republiky, platný do roku 1990

1/ ŠEDESÁTÁ LÉTA:

- 1960 nová ústava - nový název státu - ČSSR, uzákonila vedoucí úlohu KSČ ve státě
- snaha SSSR umístit v ČSSR svá vojska
- 1960 - 64 - hospodářská krize: nedostatek uhlí, potravin, zaviněno centrálním plánováním a orientací na východní trhy
-
Ota Šik (ekonom) - reforma: vliv trhu => zlepšení hospodářské situace
- amnestie pro politické vězně
- omezení cenzury
- od pol.60.let konflikty občanů se státní mocí (vysokoškoláci)
- 6.1967 - sjezd čs.spisovatelů - ostrá kritika režimu (P.Kohout, L.Vaculík)

Karel Kryl - písničkář, rebel


2/ "PRAŽSKÉ JARO":

- názorové proudy v KSČ v r.1967-68:
a) stalinisté(konzervativci): obávali se změn a spoléhali na pomoc SSSR
b) reformisté: prosazovali svobodné volby, odstranění cenzury, politickou pluralitu, tržní ekonomiku, ale v čele s KSČ ("socialismus s lidskou tváří")
c) slovenští činitelé: prosazovali federativní uspořádání státu
d) prospěcháři

OBRODNÝ PROCES = změny ve společnosti:
- uvolnění cenzury
- A.Novotný abdikoval=>prezidentem
L.Svoboda
- do vedoucích politických funkcí voleni reformisté
- oživení jiných politických stran
- vznik nových politických a společenských organizací (KAN, K231, JUNÁK)
- postoj Západu: vývoj v ČSSR je vnitřní záležitostí sovětského bloku
- postoj SSSR: změny v ČSSR jsou nevhodný vzor pro ostatní satelity
=> od dubna 1968 příprava vojenského zásahu proti ČSSR

Ludvík Svoboda, prezident ČSSR


3/ VOJENSKÉ PŘEPADENÍ ČSSR VOJSKY VARŠAVSKÉ SMLOUVY 21.8.1968 - OKUPACE:

- USA ujistily SSSR, že se v případě vojenského zásahu nemusí obávat odvety
- 20./21.8. 1968 -
vojska SSSR, BLR, MLR, NDR, PLR téměř bez odporu obsadila ČSSR => okupace ČSSR

Hořící sovětský tank před budovou rozhlasu, 21.8.1969

Hořící barikáda před budovou rozhlasu, 21.8.1969


- vojensky úspěšná akce skončila politickým krachem:
a) byla odsouzena vedením KSČ, vládou a parlamentem ČSSR
b) média dál objektivně informovala o dění v ČSSR i do zahraničí
c) nepodařilo se vytvořit stalinistickou "dělnicko-rolnickou" vládu
d) obyvatelstvo okupaci odsoudilo

- mrtví, ranění, škody
- skupina čs.politiků v čele s
Alexandrem Dubčekem zajata a odvlečena do SSSR => nátlak => 26.8.1968 - MOSKEVSKÝ PROTOKOL = ústup od reforem a opětovné podřízení ČSSR Sovětskému svazu


4/ NORMALIZECE:

- z funkcí museli odstoupit reformní politici => od 11.1968 převaha stalinistů ve funkcích
- 10.1968 - smlouva o "dočasném" pobytu sovětských vojsk na území ČSSR
- obnovena přísná cenzura
- čistky v KSČ
- zákaz výkonu povolání, publikování, studia
- proměna veřejného mínění:
únava, bezmocnost, lhostejnost X burcující akce - stávka vysokoškoláků, sebeupálení
Jana Palacha, Jana Zajíce a dalších
Jan Palach

- od 5.1969 nástup normalizace = obnovení "normálního" totalitního režimu => politický teror (perzekuce, vězení, ale již ne popravy)

Procesy s disidenty,1972

 

otázky