Jdi na obsah Jdi na menu
 


Literatura
·         umělecká – poezie, próza, drama = beletrie
·         naučná, odborná literatura – zahrnuje odborné vědecké a učební texty.
Ústní slovesnost – řadíme do umělecké literatury, jde o texty psané i díla šířená ústní lidovou tradicí.
např. písně, přísloví, hádanky, báje, pověsti a pohádky.
sběratelé: František Ladislav Čelakovský, Karel Jaromír Erben, Božena Němcová, František Sušil
Podle původu členíme literaturu
·         národní /českou/
·         světovou /anglická, francouzská atd./
Literární druhy-žánry
poezie – všechna veršovaná díla, členěná do slok
próza – neveršovaná díla, členěná do odstavců
drama – divadelní hra, určená k předvádění na jevišti

lyrika – zaměřena na pocity, nálady, dojmy /milostná, přírodní…/
epika – založena na ději, vyprávění příběhu
ŽÁNRY
epické: příběh, bajka, báje/mýtus/, pověst, pohádka, legenda, povídka, novela, epos, román
lyr.-epické: balada, romance, básnická povídka, poema
lyrické: píseň, elegie, óda, epitaf, epigram, pásmo
dramatické: tragédie, komedie, činohra
Výrazové formy prózy: vyprávění ve 3. osobě on… /er forma/
                                       vyprávění v 1. osobě …já /ich forma/
monolog – autor hovoří sám se sebou
dialog – rozhovor prostřednictvím přímé řeči


 
POEZIE
z řec. poesis = tvorba, básnictví je zvláštní forma vyjádření, je psána ve verších, které se mohou spojovat do slok/strof/.
verš -jeden řádek básně
volný verš   - zvl. intonační a obsahové členění
vázaný verš – spojený rytmem

Verše se člení na menší zvukové úseky – stopy.

Stopa se skládá z dob./odpovídají slabikám/.

Slabika, která má přízvuk = těžká doba  _

             Přízvuk v ČJ na 1. slabice

Slabika bez přízvuku = lehká doba U
Pokud se doby pravidelně střídají, vzniká rytmus.
Druhy stop:
TROCHEJ - těžká/lehká
DAKTYL – těžká/ lehká/ lehká
JAMB – lehká/těžká
 
Rým  je zvuková shoda na konci veršů /obvykle tyto typy/
STŘÍDAVÝ : abab
SDRUŽENÝ: aabb
OBKROČNÝ: abba
PŘERÝVANÝ: abcb
 
Divadlo
dramatické umění souvisí s literaturou uměleckou, základem je předvádění výchozího textu na scéně.
Divadelní představení vychází z pomyslné dohody mezi scénou/autorem, herci/ a diváky.
Žánry: tragédie, komedie, činohra, opera, opereta, muzikál,,melodram, pantomima, balet.
Pojmy: hlediště, jeviště, scénář, režie, dekorace, kulisy, kostýmy, maskér, vlásenkář, inspicient, dramaturg, dramatik, nápověda.
Divadelní hra se skládá z:
jednání=aktů /jednoaktovky, dvouaktovky a víceaktovky/
scény menší úseky s výstupy herců
repliky/promluvy/ monolog, dialog
tradiční divadlo: Národní divadlo v Praze, v Brně, Janáčkovo divadlo, Divadlo na Vinohradech
divadla malých forem, studiová divadla: Brno Husa na provázku, Semafor, Divadlo Y ,Laterna magika