Jdi na obsah Jdi na menu
 


1) Vznik Československa:

- nechuť čs. vojáků bojovat proti Srbsku a Rusku
- zatýkání představitelů č.politických stran a cenzura tisku
   - (organizace Mafie - Karel Kramář, Alois Rašín a další zatčeni, odsouzeni k smrti.)
- zhoršování životních podmínek za války - nedostatek potravin, oděvů, topiva...
- v prosinci 1914 - T.G.M. - emigrace, vyjednávání s krajanskými spolky
- 1916 - Paříž - Československá národní rada (E. Beneš, M. R. Štefánik) = organizovala čs.zahraniční vojsko LEGIE (100 000 - R, It., Fr.)
- listopad 1916 zemřel František Josef I., císařem KAREL I., obnovil některá občanská práva, přesto narůstal odpor proti monarchii a válce. Vyhlásil amnestii.
- léto 1918 - Praha - Národní výbor (NV) organizoval domácí protihabsburský odboj
- 14.10.1918 - generální stávka
- 18.10.1918 - Prohlášení čs.nezávislosti
- 28.10.1918 - spontánně v Praze vyhlášena samostatnost, později ji oficiálně vyhlásil NV a začal řídit stát
- 30.10.1918 - Martinská deklarace

- 14. 11. 1918 Národní shromáždění - sesazení Habsburků, zvolení prezidenta a vyhlášení demokratické republiky.

Hranice stanoveny až po mírové konferenci 1919.

1. republika - 5 zemí Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus.Mnohonárodnostní stát - Češi, Slováci, Rusínové - 13,6 obyvatel, z toho asi 10 mil. Čechů.

Vysoké početní zastoupení mají v pohraničí Němci ( 3 miliony - menšina). Potíže mnohonárodnostního státu - pokusy o odtržení Sudet, nepokoje na maďarských hranicích i na polských hranicích.

 

Symboly republiky

vlajka

státní znak - malý, střední  a  velký.

pečeť

státní hymna

platidlo - koruna československá

poštovní známky

ústava 1920

Parlament -> Poslanecká sněmovna a Senát

vláda - předsedou Karel Kramář

ministr zahraničních věcí - dr. Edvard Beneš

ministr armády M. R. Štefánik (tragicky zemřel)

volební systém - mnoho politických stran - demokratické volby

důležité zákony (str. 21)


Plakát ke vzniku ČSR, 1918

 

 


2) Demokratické základy ČSR:

Pařížské smlouvy potvrdily existenci ČSR a její hranice

územní struktura:
a) historické české země - průmyslově vyspělé
b) Slovensko - rozvinuté zemědělství
c) Podkarpatská Rus - zaostalá

odlišný historický, hospodářský, kulturní, náboženský a politický vývoj

národnostní struktura:
Češi, Němci, Slováci, Rusíni, Maďaři, Poláci, Židé, Romové

politický systém: republika, vláda sestavována na základě výsledků parlamentních voleb

politické strany
komunisté republikáni nacionalisté
opozice vládní koalice opozice
snaha o nastolení komunistické diktarury agrárníci, křesťanské strany, socialisté snaha o připojení k větším národním celkům (n.,Pol.,Maď.)

 


3/ Vývoj ve 20.letech - Budování státu

1920 - NOVÁ ÚSTAVA
ústava 1918, ústava 1920
- budování prosperující občanské společnosti, rozvoj kultury a vzdělanosti, sociální zákonodárství
- hospodářské oživení - měnová a pozemková reforma
- zákon na ochranu republiky umožňoval použít nedemokratické prostředky proti extrémistům

 

Čs.zahraniční politika:

 • Společnost národů + smlouvy s evr.mocnostmi, hl.Francie
 • Rakousko - dobré politické i hospodářské vztahy
 • Maďarsko - trvale špatné vztahy
 • Rusko (SSSR) -ČSR neuznala bolševickou vládu
 • Polsko - spor o Těšínsko, spolupráce od 1925
 • Německo - vztahy ovlivněny odstředivými snahami sudetských Němců
 • MALÁ DOHODA = ČSR + Jug. + Rum. proti maďarskému expanzionizmu a ruskému bolševismu

 


4) Hospodářská krize (1929):

- 20.léta = prosperita
- 1929 - SHK, od 1930 i v ČSR
- nezaměstnanost ( asi milion ) = sociální krize (krize hodnot) = politická krize (extremismus)
- státní zásahy do ekonomiky:

 • veřejné stavby
 • vyšší cla
 • devalvace koruny

 

- opatření na obranu demokracie:

 • Zákon o mimořádných opatřeních
 • Zostřený zákon na ochranu republiky
 • Tiskový zákon

 


5) Vývoj ve 30.letech

- 1932 - E.Beneš - začátek budování opevnění na hranicích s Německem
- 1.pol.30.let - komunistické a fašistické pokusy o státní převrat, autonomismus ne Slovensku
- 5.1935 -parlamentní volby (K.HENLEIN)
- spojenecká smlouva se SSSR

E. Beneš, 1935,smlouva o vzájemné pomoci se SSSR

 

- 12.1935 - T.G.M.- abdikace, prezidentem E. Beneš
- nová vláda - M. Hodža = opatření proti Henleinově straně
- politický azyl Němců v ČSR


 

6) Tři Hitlerovy útoky proti ČSR:

 1. 10.1937 - N armáda k čs.hranicím => zvýšená čs.diplomatická aktivita
 2. 3.1938 - anexe Rakouska, Karlovarský program = plán henleinovců na rozbití ČSR, 5.1938 - nový N postup => částečná mobilizace v ČSR
 3. 9.1938 - proti Henleinovu pokusu o puč zasáhla policie => Hitler ohlásil útok na ČSR na 28.9.1938, 23.9.1938 - úplná mobilizace( i ve Fr., VB
  a SSSR )

 

Sudetští Němci, 1938

 


7) Mnichovský diktát: prezentace

Mnichovský diktát

prezentace - 4 minutový film


- 29.9.1938 - Mnichov: Hitler (N), Mussolini (It), Chamberlain (VB), Daladier (Fr) = dohoda o připojení pohraničí ČSR k Německu (Sudety), Polsku (Těšínsko) a Maďarsku (J - Slovensko)
- 1.10.1938 - zahájeno obsazování pohraničí => rozbití státu => zhroucení demokratického systému => tzv.druhá republika

Útěk českého obyvatelstva z pohraničí, 1938

 

 

Hitler vjíždí 1.10.1938 na území, které ČSR musela vydat Německu

 

 

 


8) Druhá republika: 1.10.1938 - 15.3.1939

pohraničí: součástí N, zrušeny všechny demokratické svobody, zakázány politické strany, represe = útěk českého obyvatelstva do vnitrozemí
Obsazení Znojma

vnitrozemí:
- E.Beneš donucen k abdikaci
- zrušeny politické strany
- 30.11.1938 - Emil Hácha prezidentem
- nová vláda, zrušen parlament = konec demokratického systému
- autonomie Slovenska
- 14.3.1939 - Slovenský štát, anexe Podkarpatské Rusi Maďarskem
- 15.3.1939 - 6°° - začátek okupace Čech a Moravy
- 16.3.1939 - Hitler v Praze

               PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

Odkaz - prezentace k Protektorátu

Vyhláška o zřízení Protektorátu Čech y a Morava, 1939

http://www.youtube.com/watch?v=mP0s3lqoHCk&feature=related

 

http://www.youtube.com/watch?v=dcGNyFOlU04&feature=related

 

otázky