"Není velká rozsahem, ale unikátní obsahem. Tolik vzácných rukopisů pohromadě je totiž mimořádnou příležitostí vidět nejcennější skvosty se svatováclavskou tematikou, která se jen tak nebude opakovat," řekl před vernisáží novinářům generální ředitel Národního muzea (NM) Michal Lukeš. Pojistná hodnota exponátů z Rakouské národní knihovny, instalovaných v zatemněném sále v nasvícených a klimatizovaných bezpečnostních vitrínách, činí téměř jeden milión eur (26 miliónů korun).

"Ve Vídni se výstava konala na přelomu minulého a tohoto roku, v Praze jsme ji obohatili zvláště zápůjčkou busty svatého Václava od Metropolitní kapituly u svatého Víta," upozornil ředitel Knihovny NM Martin Sekera. Počet exponátů rozmnožily i rukopisy z jejích fondů.

 

Rukopis pro Rudolfa II.

 

Vystaven bude například rukopis Život a utrpení svatého Václava. Pochází z konce 16. století a je jedním z nejkrásněji iluminovaných svatováclavských rukopisů; byl s největší pravděpodobností určen císaři Rudolfu II. České veřejnosti se představuje poprvé. Před několika lety ho v dražbě koupil rakouský pojišťovací koncern UNIQA Group, jehož česká pobočka výstavu sponzoruje. Předtím byl vystaven v Metropolitním muzeu v New Yorku. Iluminace, která byla v otevřeném rukopisu vybrána na výstavu a na které světec kácí šibenice, má symbolizovat jeho milosrdenství.

Vystaven je i rukopis Icones historici, vitam et martyrium sancti Venceslai..., který byl předlohou rukopisu Život a utrpení svatého Václava. "V roce 1585 ho iluminoval Matyáš Hutský a byl určen českému místodržícímu arcivévodovi Ferdinandovi," uvedla komisařka expozice Marta Vaculínová. Hutský v něm zachytil cyklus jagellonských fresek ze svatováclavské kaple chrámu sv. Víta.

Zájemci si mohou prohlédnout i relikviář v podobě busty svatého Václava z pozlaceného stříbra, který svatovítské katedrále na přelomu 15. a 16. století věnoval král Vladislav Jagellonský, nebo skvostně iluminovaný Házmburský rukopis, který pořídil šlechtic Jan z Házmburka pro českého krále Ferdinanda I. Iluminace zachycují fresky s portréty českých panovníků, které zničil v roce 1541 požár Pražského hradu.

Expozici rukopisů doplňuje výstavka o dějinách české knižní malby od středověkých iluminací v rukopisech 14. století po knižní ilustrace Josefa Mánesa. Velislavova bible, která vznikla před polovinou 14. století, zpodobňuje svatého Václava při modlitbě a rozdílení almužen. Na iluminacích Krumlovského kodexu Václav vykupuje pohanské děti a v rukopise Liber viaticus kancléře Karla IV. Jana ze Středy z poloviny 14. století vymaloval středověký umělec zavraždění světce ve Staré Boleslavi.

 

zdroj www.novinky.cz