Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obnovení Československa

1/ Situace:

- materiální ztráty
- 360 000 lidí
- ztráta Podkarpatské Rusi

POČET OBYVATEL V ČSR K 16.7.1945
celkem 14 200 000
Čechy 7 150 000
Morava 3 500 000
Slovensko 3 500 000
z toho Němců 2 811 000

- Benešovy dekrety: "národní očista"=> mimořádné soudy za kolaboraci
s okupanty, odsun něm.obyvatelstva (45-46)
- hospodářské oslabení ČSR

Odsun Němců, 1946


- 5.4.1945 - Košický vládní program: vláda sestavena především ze zástupců zahraničního odboje, posun doleva, příprava politických a ekonomických reforem, které měly odstranit velké sociální rozdíly

- Národní fronta: ČSSD, ČSNS, ČSL, KSČ, KSS, DS (učebnice str.32), vznik dalších politických stran byl podmíněn souhlasem NF, neexistovala legální opozice, součástí NF i jednotné odbory (ROH)


2/ Hospodářské změny:

a) Znárodnění:
- zcela znárodněn majetek Němců a kolaborantů
- 28.10.1945 - zestátněny banky, pojišťovny, doly, těžký průmysl a závody nad 500 zaměstnanců,
- soukromý zůstal malý a střední průmysl, stavebnictví, velkoobchod a služby => smíšená ekonomika

b) Pozemková reforma:
- konfiskace půdy Němců a kolaborantů, drobení velkých pozemkových majetků

znárodnění a pozemková reforma = odstranění dvou krajností
ve společnosti => zvýšení vlivu levice i na venkově


Nové čs.bankovky platné od října 1945


 

3/ Vývoj po volbách 1946 :

5.1945 - parlamentní volby, v Čechách a na Moravě vítězství KSČ,
na Slovensku DS
=> prezidentem E. Beneš
=> premiérem
K. Gottwald

- cílem komunistů bylo získat úplnou moc v ČSR, k tomu využívali problémy
v hospodářství:

- nízká pracovní morálka
- zhoršující se kvalita zboží
- růst cen
- pokles zemědělské produkce
- orientace na východní trhy

- 1947 - na nátlak SSSR odmítnutí Marshalova plánu + katastrofální sucho, přídělový systém, černý trh


4/ Únorový převrat:

- od poloviny 1947 dochází k prohlubování vnitropolitické krize:
1/ KSČ navrhla další znárodnění
2/ KSČ postupně ovládla policii
3/ ČSNS, ČSL a DS přešly ve vládě i v parlamentu do opozice proti KSČ
4/ KSČ nahradila velitele pražských policejních obvodů svými lidmi
=> bezprostřední příčina vládní krize
=> 12 nekomunistických ministrů podalo demisi (z 26)
=> ozbrojení komunisté obsadili podniky, úřady, školy, demonstrovali
v ulicích

Zastrašující pochod Lidových milicí na Karlově mostě


25. 2.1948 - prezident demisi přijal a vládu doplnil o lidi navržené K.Gottwaldem => převrat

Prezident Beneš podepisuje demisi nekomunistických ministrů, 25.2.1948


5/ Nastolení komunistické diktatury:

- akční výbory
-
Lidové milice (LM) = ozbrojené oddíly komunistů
- odstraňování politických odpůrců z vedoucích funkcí
5. 1948 - nová ústava
=> E. Beneš abdikoval
=> K. Gottwald prezidentem
=>
A. Zápotocký premiérem

K.Gottwald mezi mladými budovateli


A) změny ve společnosti:
1/ veškerá moc ve státě v rukou nejvyšších funkcionářů KSČ
2/ KSČ se opírala o armádu, policii, LM
3/ obrovské snížení počtu členů nekomunistických stran
4/ naprostá podřízenost Sovětskému svazu
5/ rozvrat právního řádu
6/propaganda
=> politické procesy (
Milada Horáková)
=> emigrace(asi 44000,hlavně odborníci)

B) změny v hospodářství:
1/ do konce roku 1948 zlikvidován soukromý sektor
2/ hospodářství řízeno z ministerstev podle ústředního plánu = pětiletky
3/ přestavba čs.průmyslu (těžký, zbrojní, energetika)
=> zaostávání spotřebního průmyslu a služeb
4/ orientace zahraničního obchodu na SSSR a jeho satelity
5/ 2. 1949 - zákon o Jednotných zemědělských družstvech: násilná kolektivizace (1949-53) => velký pokles zemědělské výroby

Úhlavní nepřítel socialistického zemědělství 50.let - americký brouk, nebo-li mandelinka bramborová

6/ poč.50.let - militarizace hospodářství=> pokles životní úrovně obyvatelstva:
- nárůst cen, snižování přídělů
- prodlužování pracovní doby
- velká zaměstnanost žen

Potravinové lístky

 


6/ Vývoj v 50.letech:

militarizace hospodářství + násilná kolektivizace, 1952-53 hrozilo zhroucení čs. hospodářství
MĚNOVÁ REFORMA (1.6.1953)
- zrušen přídělový systém
- platy a ceny sníženy v poměru 1:5
- vklady v bance byly znehodnoceny v poměru 1:50

Bankovky vytištěné před měnovou reformou v Moskvě:
koruna

padesátikoruna

stokoruna


pochopeno jako krádež, mnoho rodin pod úrovní životního minima
=> protesty(Plzeň-20 000 x armáda, LM)

Rozkaz vydaný Lidovým milicím v souvislosti s měnovou reformou
a očekávanými protesty obyvatelstva:

2. 1953 zemřel Stalin (Chruščov), 3.1953 zemřel Gottwald (Zápotocký)

Slovensko:1948 - 53 - industrializace, zvýšení životní úrovně, zlepšení ve školství, zdravotnictví, bydlení

otázky