Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Periodizace pravěku

Podle materiálů, z nichž si lidé vyráběli nástroj, se pravěk ( Thomsenova třídobé periodizace z  1836, aplikace pro české území)dělí na:

 • Doba kamenná (cca 3 miliony let př. n. l. - 4. tisíciletí př. n. l.)
  • Starší doba kamenná
   • Paleolit (cca do 11. tisíciletí př. n. l.)
   • Mezolit (cca do 8. tisíciletí př. n. l.)
  • Mladší doba kamenná
   • Neolit (cca do 5200 př. n. l.)
   • Eneolit(chalkolit, doba měděná, naPředním východěcca do 3500 př. n. l.)
 • Doba bronzová (cca do 750 př. n. l.)
  • Starší doba bronzová (cca do 1550 př. n. l.)
  • Střední doba bronzová (cca do 1330 př. n. l.)
  • Mladší doba bronzová (cca do 750 př. n. l.)
 • Doba železná (cca 750 př. n. l. - 0)
  • Starší doba železná (cca do 400 př. n. l.)
   • Doba halštatská
  • Mladší doba železná (cca do 0)
   • Doba laténská
 • Doba římská (cca 0 - 400 n. l.)
 • Doba stěhování národů (cca po 400 n. l.)

 

Paleolit  -> Starší doba kamenná

 

Nástroje z předmětů nalezených v přírodě:kyj, ostrý kámen, sekyra,oštěp,jehla,šídlo ...

Obživa: Lov a sběr          

Pohyblivý způsob života – jeskyně, chatrče z kůže, většinou při                                                          řekách a jezerech

Skupiny sběračů a lovců (25–100 osob)

Mezolit  -> Střední doba kamenná              

Nástroje z předmětů nalezených v přírodě –luk a šíp,vrš, loďka 

Lidé žijí v kmenech  a skupinách, doklady víry vposmrtný život se objevují rituální pohřby a kult předků.  

Neolit  -> Mladší doba kamenná 

Nástroje z  přírody –dláto,motyka,pluh,jařmo,srp,ječmen,tkalcovský stav,keramika(hrnčířství) a zbraně

Neolitická revoluce – přechod k zemědělství. Sběr, lov, rybaření a domestikace

Kmeny, velkorodiny, v některých společnostech se ke konci období objevují náčelníci.

Doba bronzová

Měděné a bronzovénástroje,hrnčířský kruh

Zemědělství – pěstování dobytka, obdělávání půdy, řemesla, obchod

Doba železná   

Železné nástroje                             

Vznikměst         

Vznik říší*