Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravěk

 


 

Kalendář, letopočet:

- kalendář vycházel z astronomického roku(365,25 dne), byl důležitý pro zemědělství
- letopočet(Číňané, Arabové mají jiný) můžeme znázornit na časové ose

 


 

 

Stvoření světa:

- různé názory (Bible, dvojhvězda, plyny…..)
- stáří Země je asi 4,6 miliardy let
- neustálý vývoj Země (pohyb kontinentů)
- geologie - o vzniku a vývoji Země
- paleontologie - o vzniku a vývoji života
- antropologie - o vzniku a vývoji člověka
- historie - o vzniku a vývoji lidské společnosti

 


 

Zrození člověka:

- různé názory:

 • Bible
 • ET
 • Charles Darwin

 

Člověk:

1/ zručný
- tlupy, sběrač
- využíval oheň
- jednoduchá řeč

2/ vzpřímený
- tlupy, sběrač a lovec menší zvěře
- rozdělával oheň
- jednoduchá řeč
- jednoduché přístřešky

3/rozumný - rody, lovec velkých zvířat
- pazourkové nástroje a zbraně

Tři stupně opracování pazourková sekery

 

- složitější řeč
- rituály ( obřady): lov, pohřeb => písně, malby

Rytina na kosti

 

4/ dnešního typu:
- rodiny
- trvalejší tábory, pes
- náboženství
- zemědělství => nárůst počtu lidí
- obchod => majetková nerovnost

 


 

Od lovců k zemědělcům:

  lovci zemědělci
bydlení stěhovali se (tábory) usadili se (vesnice)
obživa lov, rybolov,sběr ovoce, ořechů, medu obilí, dobytek, na doplnění: lov, rybolov, sběr
oděv z kůže, kožešin tkaný, kožený
vyráběli zbraně nástroje a zbraně
řemesla nebyla košíkář, hrnčíř,tkadlec, tesař
  VÝMĚNNÝ OBCHOD

 


 

Neolitická revoluce:

- změna způsobu života (od lovců k zemědělcům)
- rodina - příbuzenství v mužské linii (patriarchát)
- hromadění majetku
- náboženství

Stonehenge na jihu Anglie

 

 


 

Úrodný půlměsíc:

- úrodná půda, teplo, vláha v údolích velkých řek: Nil, Eufrat, Tigris
- organizace stavby zavlažovacích systémů vedla k vytvoření
prvních států = říší
- potřeba kalendáře

 


 

Člověk poznává kov:

1.kov = zlato - jen šperky
2.kov = měď - příliš měkká na zbraně a nástroje
3.kov = bronz = měď + cín, nahradil kámen, kovářství bylo prvním specializovaným řemeslem

 


 

Rasy a jazyky:

RASISMUS popírá práva lidí z důvodu jejich příslušnosti k nějaké rase.
Lidské rasy:

 1. europoidní
 2. asijskoamerická
 3. ekvatoriální
 4. Sánové (křováci)

Evropské jazyky dělíme na:

 • slovanské: ruština, čeština, srbština, polština...
 • germánské: němčina, angličtina, norština, dánština, švédština...
 • románské: italština, francouština, španělština, rumunština, portugalština...
 • keltské: bretoňština, velština, irština...otázky