Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

1. a) Doplňte i / y:

Nad skalam_ přeletěl_ divoké hus_. Údol_m protékal_ dvě horské b_střiny. Ve v_kýři starého domu se usadil_ s_čci. Dešťové kapky prudce dopadal_ na okenn_ parapety. O dovolené nás čekal_ kouzelné letní noc_. Seděl_ jsme u táboráku a v_právěl_ si zajímavé příběhy. Do pasti se chytil_ dvě m_ši. Sjížděl_ řeku na staré káno_ po dědečkov_. Rybáři v_plul_ narozbouřené moře. Křišťálov_ lustr se nádherně třp_til ve v_loze obchodu se sv_tidl_.

b) Věty jednoduché znázorněte graficky a určete větné členy.

2. Doplňte i / y a slovní spojení použijte ve větách:

mal_ rybníček, se zb_l_m_ třem_ kamarády, připomeň m_, uhodil_ mraz_, divoké hus_ odletěl_, zimní obdob_, připrav_la příbory, pod vzrostl_m_ strom_, první posl_ jara,

památkov_ objekt, sněhové vločky se s_pal_, dostal_ jsme z f_z_ky dva úkol_, bl_žil_ se k c_l_, z Karlov_ un_verz_ty, v tmav_ch koutech

3. Doplňte i / y:

setkal_ se se sv_m_ přátel_, tul_pány rozkvetl_, neměl_ b_chom zapom_nat, šumění ve větv_ch, před chlév_ křižoval_ netop_ři, běžel_ ke mně dva ps_, zl_ člověk, ledov_ v_tr, s kysl_m zel_m, v zářijov_ch dnech, na svaz_ch rostl_ jeřáb_, Ondrov_ první dojm_, hadrov_panác_, dal_ se do řeči s neznám_m chlapcem, celosvětov_ pokrok, poletoval_ jiřičky, květiny zaléval_ zahradníc_ vždy ráno.

4. Doplňovací cvičení:

Mez_ větvem_ stromů probleskoval_ paprsky slunce. Chlapc_ došl_ k cíl_ jejich tajné v_prav_. Rodiče se těšil_ na z_mní dovolenou v Tatrách. V ohradě se pásl_ ovce a hnědé koz_. Na stadion mířil_ dav_ fanoušků. Všichni se těšil_ na fotbalov_ zápas. V obrovském terár_u se pomalu pohyboval_ krokodýl_. Před namáhav_m v_stupem jsme odpočíval_, ab_chom nabral_ nové s_l_. Na návs_ se pásl_ b_lé hus_. Nad letištěm kroužil_ větroně a pomalu sestupoval_ k zem_.

5. Doplňovací cvičení:

Prázdniny jsme prožil_ na chatě bl_zko Mladé Boleslav_. Líp_ tvořil_ alej okolo s_lnice do vs_. Na začátku hodiny jsme pověs_l_ na tabul_ dvě velké map_. Renatka um_la svému pejskov_ tlapky, ab_ ho mohla vz_t s sebou do b_tu. Vojác_ poslouchal_ generálov_ rozkaz_. Neznám_ muž se nás ptal na cestu do Vodičkov_ ul_ce. Chlapc_ se bál_ běhat bos_, protože v_děl_ na louce divoké včel_. Na kom_ně b_lo opuštěné čap_ hnízdo.

6. a) Doplňte i / y:

V-chřice v_vrátila všechny v_soké strom_ na svaz_ch hor. Závodníc_ se seřadil_ na startu se sv_m_ motoc_kl_. Do útulku pro ps_ jsme nos_l_ krmení. Vedle prodejny obuv_ b_l_ otevřeny nové potrav_ny. Počas_ se nám moc nev_dařilo. K svačině jsme si koup_l_ ryb_ salát a sojov_ rohl_k. Z altánu se oz_val_ chlapecké hlas_.

b) Určete druhy slov.

c) Podtrhněte základní skladební dvojice.

d) U podstatných jmen určete pády a vzory.