Jdi na obsah Jdi na menu
 


PŘEMYSLOVCI

 Rané období českých dějin

 

•Zahaleno tajemstvím
•Z pověstí nedoložené příběhy prvních Čechů.
•Mýtus o původu kmene Čechů – praotec Čech, hora Říp.
•Kníže Krok – 3 dcery Kazi, Teta a Libuše
•Kněžna Libuše – manžel Přemysl Oráč – bájný Přemyslovec, zakladatel rodu.
•Všechny pověsti sepsal Alois Jirásek- Staré pověsti české.
První Přemyslovci v českých zemích
•Nejmocnější rod v kmeni Čechů
•Zakladatel Přemysl Oráč
•Další bájní Přemyslovci – Křesomysl,Nezamysl, Hostivít, Neklan, Mnata, Vojen …
•1. historicky doložený kníže český

    BOŘIVOJ  s manželkou LUDMILOU na Velké Moravě přijali křest u dvora Svatoplukova.

 

Soubor:Liber4.jpg

Bořivoj 

 

•Sídlo Levý Hradec – hradiště
•Podporuje velkomoravského knížete Svatopluka, patrně je mu podřízený.
•Pokřtěn s manželkou na Velké Moravě arcibiskupem Metodějem.
•Po návratu buduje kostely, opouští, asi z donucení Levý Hradec a odchází do Prahy.
•Po smrti Bořivoje opět vládne Svatopluk.

 

Synové Bořivojovi - Spytihněv a Vratislav

 

•Vládnou po otci, prosazují nezávislost na Velké Moravě.
•Po smrti Svatopluka nezávislé Čechy.
•Spytihněv záhy zemřel, mladší Vratislav, manželka Drahomíra, mají dva syny.
•Starší Václav a mladší Boleslav I.
•Vratislav brzy zemřel, Václav je příliš mladý, vládne matka, nemá dobré vztahy s tchýní Ludmilou. Ta se ujala křesťanské výchovy Václava.
•Neshody - Ludmila odešla na Tetín, zde zavražděna (uškrcena)  -   15. září 921.
 
Komentář -> Vražda sv. Ludmily
 

Tunna a Gomon vyrážejí dveře a škrtí svatou Ludmilu

šálou. Pak andělé odnášejí její tělo na nebesa.

Vyobrazení z latinského překladu Dalimilovy kroniky.

 

 

800px-dalimilova_kronika_vrazda_ludmily.jpg

 

 

 

 

sv. Václav
asi 90728. září 935 byl český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti.
Soubor:Wenceslaus I Duke of Bohemia equestrian statue in Prague 1.jpg
 
Rodina
•otec kníže Vratislava, matka Drahomíra
•Mladší bratr Boleslav I.
•dědeček kníže Bořivoj I.,  babička sv. Ludmila
•vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a vzdělával se v písmu na Budči, vliv babičky se nezamlouval Drahomíře (vražda Ludmily).
 
Václav  - kníže český
•vzdělaný kníže – údajně umí číst i psát
•obratný  politik, diplomat
•asketický člověk, křesťan
•Spory s východofranským Jindřichem I. Ptáčníkem – neúspěšný boj, Čechy platí tribut.*
•TRIBUT– poplatek za mír, patrně 500 hřiven stříbra a 120 volů
 
Spory s bratrem 
•Mladší bratr chce nezávislost českých knížat, odmítá tribut
•Spory o moc vyvrcholily v roce 935 (929)
•Václav pozván do Staré Boleslavi – zde sídlí Boleslav. Při cestě na ranní bohoslužbu přepaden Boleslavovou družinou a zavražděn.

 28. září 935  (929)

smrt Václava

 

Jeden z možných nových

výkladů události může znít

takto:

Onoho rána 28. září při cestě do kostela potkal
 
Václav svého bratra Podle teorie, kterou
 
zastává český historik Dušan Třeštík, se mladší
 
Boleslav rozlítil, protože měl s bratrem spory.
 
Tasil meč a vrhl se na Václava. Kníže ho však
 
odzbrojil a povalil na zem. Na Boleslavovo
 
volání o pomoc přiběhli jeho družiníci. Viděli
 
Václava, jak s mečem v ruce stojí nad ležícím
 
bratrem. Vrhli se svému pánovi na pomoc a
 
knížete, který se nestačil ukrýt v kostele, kam
 
prchal, ubili.
 
První český světec
 
Bratr brzy litoval, tělo bratra Václava dal
odvézt do Prahy a se všemi poctami ho dal
pohřbít.
Pro mučenickou smrt byl prohlášen za svatého
Stal se 1. českým světcem
Podle legendy sv. Václav se svým vojskem dřímá
pod horou Blaník a čeká, kdy bude Čechům
nejhůře, aby vyjel na pomoc …
 
 
 
Soubor:Wenzeslaus by Peter Parler.JPG