Jdi na obsah Jdi na menu
 


projekt Pérák a SS

Námět 1: Atmosféra v protektorátu: Pérák a SS

   

Latentním nebezpečím moderních dějin je napětí mezi přílišnou patetizací a estetizací dějin na straně jedné a bezduchého faktografického formalismu na straně druhé. Jednou z možností, jak přiblížit atmosféru protektorátu a zároveň demonstrovat formování stereotypů a důvody, jež k nim vedly je slavný snímek Jiřího Trnky a Jiřího Brdečky z roku 1946 Pérák a SS. Krátký snímek (13.25 min.) reflektuje fenomén nepolapitelného českého superhrdiny, který neohroženě bojoval s nacisty a přitom se pohyboval na pérovacích botách. Film (spíše filmeček) dodnes nezestárl a překvapí řadou vtipných skečů a neotřelých nápadů. Film lze shlédnout na portálu youtube.com, je rozdělen na dvě části. Vzhledem  ke klipovitému charakteru snímku lze pustit pouze část.

   
Cílová skupina:

   


    *      žáci ZŠ

         


   
Možné otázky:

   


   1.     Jaké motivy se ve snímku objevují?

   2.     Jaké jsou cílové skupiny represe? (plošný teror, naprosto nesmyslný - zatčení figuríny a ptáčka)

   3.     V jaké podobě jsou Němci zobrazeni? (výhradně v uniformách)

   4.     Jaké znaky jsou pro ně typické? (brutalita, disciplína, anonymita - jeden jako druhý, tupost, hloupost, výkon)

         


   
Modelové odpovědi:

   


   1.     Film se snaží přiblížit atmosféru doby: všudypřítomnost státního dohledu, udavačství, bezohledné vpády do soukromí, potlačování každého svobodného projevu, byť nesouvisí přímo s politikou (zatčení ptáčka, hodin atp.). Kromě toho se objevuje typizovaná postava Němce jako výkonného, ale nemyslícího tvora.

   2.     Represe je plošná, nikdo z ní není vyňat, Represe má preventivní charakter a je v zásadě iracionální.

   3.     Němci jsou typizovaní, sérioví. Symbolicky se tak vyjadřuje nivelizující charakter totalitní společnosti. Na tomto případě lze rozvinout úvahu o dopadech a cílech totalitarismu: totiž nivelizaci společnosti v duchu vládnoucí ideologie.

   4.     Brutalita, disciplína, uniformita, tupost, hloupost, výkon. Na tomto místě je možné rozvinout úvahu o stereotypu v zobrazování národních charakteristik (stereotyp Němce, stereotyp Poláka aj.).

         


   


    *     Volně přístupné na: http://www.youtube.com/watch?v=aX5RuYVQxho&feature=related