Jdi na obsah Jdi na menu
 


EVROPA - raný středověk

 


 

1. GERMÁNI - FRANSKÁ ŘÍŠE

Germáni

- vliv Římského impéria
- zemědělství = nárůst obyvatelstva
- výboje X Římu, cílem bylo získat novou půdu a kořist
- rolník současně bojovníkem
- náčelník a jeho družina bohatli z kořisti
- z náčelníků se stávali králové

- nejvýznamnější království 

FRANSKÁ ŘÍŠE


- 6.-9.století


- Atlantik - Pyreneje - Alpy - Rýn


- křesťanství
přijal náčelník Chlodvík z rodu Merovejců - stal se králem v 5. st.

- boj Franků se Slovany, Araby i Avary

- nejvýznamnější panovník Karel Veliký - stal se r. 800 císařem

- karolínská renesance - rozvoj kultury a vzdělanosti /mniši opisují biblické a antické texty/

karolínská minuskula

rozpad říše 843 Verdunská smlouva -

a)ZÁPADOFRANSKÁ říše-dnešní Francie

b)VÝCHODOFRANSKÁ říše-dnešní Německo

c)na 3. části říše nevznikla - dnes Itálie


- původně všichni Frankové svobodní


- udělování půdy za zásluhy

 

Feudum je půda udělovaná v léno za zásluhy doživotně, později dědičně.

FEUDALISMUS:

   Feudálové - šlechta X Poddaní - rolníci

(bojovníci, vlastnili půdu) x (obdělávali půdu)

 


 

 

FRANSKÁ ŘÍŠE ZA KARLA VELIKÉHO

- 732-vítězství Franků nad Araby (jízda)
- KAREL VELIKÝ - ŘÍMSKÁ ŘÍŠE

Karel Veliký na malbě Albrechta Dürera

Zdroj: Wikipedie

- výboje proti:

  • Germánům
  • Avarům
  • Slovanům

- 800 - korunován císařem: říše měla zahrnovat všechna území obývaná křesťany
Soubor:Karldergrossesignatur.svg
- vláda ze sedla - s družinou cestoval po královských statcích, nebylo hlavní město
- karolínská renesance: (vliv antiky)
- rozvoj:

  • vzdělanosti -písemnictví, skriptoria - LATINKA
  • umění
  • architektury (románský sloh)

Latinka

Soubor:Caroline 2.jpg

 

- 843 - VERDUNSKÉ ROZCESTÍ= smlouva o rozdělení říše:

  1. západofranská (Francie)
  2. východofranská (Něm.)
  3. pás území mezi nimi a Itálie

 Zdroj: Wikipedie