Jdi na obsah Jdi na menu
 


Habsburská monarchie

 • útlumu absolutistické­ho režimu
  za císaře Ferdinanda V. vládne kancléř Metternich
 • revoluce proběhla v březnu 1848 ve Vídni, začala vzbouřením měšťanských vrstev
  císař byl donucen propustit kancléře Metternicha
  císař přislíbil změny, konstituci,zřízení parlamentu (Říšský sněm)
 • červen 1848 vznikla 2. vlna revoluce ve městě vzrostly barikády, Ferdinand utekl a přesídlil do Innsbrucku, revolucionáři vtrhli do říšské rady vyvlekli ministra vnitra (Latour) a oběsili ho (na lampě)
  Generál Alfred Windischgrätz revoluci potlačil.
 • Po revolucích Ferdinand V. odstoupil /prosinec 1848/
  Na trůn nastoupil František Josef I. /18 letý synovec/.
  Přikročil k omezování řady novinek, které přinesla revoluce
 • během podzimu 1848 se sněm přenesl do Kroměříže
  projednávána nová liberální ústava po vzoru francouzské ústavy
 • rovnost před zákonem, základní práva a svobody
 • federalizace monarchie
 • v březnu 1849 byl sněm rozehnán rakouskými vojsky
 • obnovení autoritativního způsobu vlády
 • v září 1848 zrušena robota
  zůstala rovnost občanů před zákonem
  obnovena silná pozice panovníka a jeho nadřazenost vůči vládě a parlamentu.

České země 1848

 

 • v únoru 1848 se do Prahy donesly první zprávy o revolucích v západní Evropě
 • svoláno setkání 11. března 1848 ve Svatováclavských lázních
  • sešli se významní představitelé inteligence, měšťanstva a studentů
  • sestavili petici, kde byly základní české požadavky
   • zrovnoprávnění češtiny a němčiny
   • územně právní požadavky  -  sjednocení Čech, Moravy a Slezska a přijímání těchto zemí jako celku
   • zřízení vlastní vlády
   • zrušení roboty
  • postupně se shromáždění rozšířilo asi na 100 členů, vznikl Svatováclavský vý­bor
   • liberálové
    • František Palacký, Karel Havlíček Borovský
   • radikálové
    • demokraté
    • Josef Václav Frič, Karel Sabina, Sládkovský, ad.
    • studenti a dělníci
  • na první petici přišla nepříliš konkrétní odpověď
  • výbor přejmenován na Národní výbor
   • sepsána další petice
   • císař přislíbil realizaci základních reforem
 • Palacký odmítnul účast na Frankfurtském sněmu
  • pojetí Palackého o účasti českých zemích v habsburské monarchii
  • ideálem bylo, aby zůstala rakouská monarchie, ale aby došlo k federalizaci
  • čeští Němci se bouřili
 • {červen 1948} do Prahy svolán Slovanský sjezd
  • pozváni zástupci z celé habsburské monarchie
   • Chorvati, Rusové, …
  • sjezd trval asi 10 dní, během těchto jednání byla do Prahy povolána rakouská armáda
   • nebezpečí vypuknutí revoluce
  • revoluce
   • na konci mše došlo k třenicím mezi příslušníky rakouské armády a studenty
   • spekuluje se o tom, že to byl cílený útok rakouské armády, která chtěla sjezd omezit
   • revoluce trvala 6 dní, zahynulo asi 43 lidí
   • revoluce rozehnána armádou
    • zakázány národní gardy a národní výbor
    • došlo k radikálnímu útlumu české politiky

Shrnutí

období se přehnalo přes většinu částí Evropy
existence monarchie byla vážně ohrožena
represivní postup armády, pokusy se podařilo zlikvidovat