Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řím - království, republika


1/ Apeninský poloostrov:

- 1.tis.př.n.l.kmeny Italiků, Ilyrů
- od 8.st př.n.l.
Etruskové (nejvyspělejší kultura)
- J - Řekové a Kartaginci

 

  

Územní vývoj Říma 

 

Etruské výtvarné umění

 


2/ Založení města:

- 753 př.n.l.
- legendy, vykopávky
- nárůst významu města za vlády etruských králů
- od 510 př.n.l. Řím republikou

Romulus a Remus Video  2.Video


3 - 6/ Řím republikou:

- 510 - 27 př.n.l.
- volení úředníci:

  1. dva konzulové (soudci, správci, vojevůdci)
  2. 300-členný senát = poradní sbor
  3. diktátor - volen v době nebezpečí na půl roku

- svobodní obyvatelé:

  1. patricijové - plnoprávní
  2. plebejové - neplnoprávní

- otroci - mnoho, zajatci, dlužníci
- tribun lidu - úředník zastupující zájmy plebejců, měl právo veta(zakazuji)
- 5.stol.př.n.l. - časté boje se sousedy za nezávislost Říma
- 4. - 3.stol.př.n.l.války se sousedy (Samnité, Etruskové, Galové, Řekové)
o ovládnutí Itálie

Virtuální prohlídka Římem