Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slované

3. SLOVANÉ - život, křesťanství

Slované- 6. - 7.stol. - do stř. a J - Evropy


- konec stěhování národů


- vojsko - nepravidelné, zajatci = otroci


- zemědělství:

  • pšenice, hrách, čočka
  • dobytek, drůbež, včely,psi, koně
  • lov, rybolov

- řemesla: kovář, hrnčíř (kruh)


- obchod:

  • dálkový - zbraně, sůl
  • místní = výměnný, mezi zemědělci a řemeslníky

- bydlení: polozemnice

 

SLOVANSKÁ PRAVLAST - mezi řekami Dněpr, Dněstr a Visla.

 


- 3 větve slovanských národů:

  1. západní: Češi, Poláci, Lužičtí Srbové
  2. východní: Rusové, Ukrajinci, Bělorusové
  3. jižní: Chorvati, Srbové, Slovinci


4. KŘESŤANSTVÍ

DESATERO - pravidla chování, života, vliv na

kulturu a vzdělání, přesto přetrvávají některé

pohanské zvyky

církev
= společenství věřících, kteří mají

stejnou víru,obřady, modlitby, kněží + laikové

kláštery: mniši, jeptišky, měly různé

zaměření, např.: školy, nemocnice,

zemědělství...

2 církevní centra:

BYZANC:

Konstantinopol, patriarcha - byl   podřízen císaři

ŘÍM:

Řím, papež - nebyl podřízen nikomu

 

- rozdíly v obřadech, učení i organizaci


- 11.stol. - rozdělení křesťanů do dvou církví:


     PRAVOSLAVNÁ      X      KATOLICKÁ 

          ( řečtina )                       ( latina )


 
 


8. ANGLIE ZA VLÁDY ANGLOSASŮ

5. - 6.stol. - původní Keltové zatlačeni Germány (Anglové, Sasové ) do hornatých oblastí ( Skotsko, Wales ), do Irska a Bretaně
- ARTUŠ - rytířské pověsti
- 7 království = nejednotnost, 9. -10.stol. - vpády dánských Vikingů, společný nepřítel, sjednocení Anglie
- ALFRÉD VELIKÝ = učenec na trůně, sestavil zákoník
- 1066 - Vilém Dobyvatel -
Normané z Francie porazili u Hastingsu Anglosasy a ovládli Anglii ( Robin Hood,Ivanhoe)

Bitva u Hastingsu9. VZNIK SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ

- 10.stol.:
- říše Ottonů (O.I.,O.II.,O.III )
- porážka Maďarů (905)
- dobývání území v Polabí - boje se Slovany
- výpravy do S - Itálie
- církev pod vlivem císaře
- 962 - SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ - měla být říší Z - křesťanů, ve skutečnosti jen Německo a S - Itálie a přidružené české země

Koruna císaře
Svaté říše římské

 

otázky