Jdi na obsah Jdi na menu
 


Literární moderna ve světové literatuře

1. 50.léta 19.-počátek 20.století

období politických změn - sjednocování Německa a Itálie

revoluce na východě, počátek 1.světové války

dělení kolonií -> boje o kolonie

moderní umění a moderní směry

nové vynálezy, neduhy kapitalistické společnosti -> silná dělnická hnutí, velké sociální rozdíly

strach z konce století -> soustředí se na vlastní nitro

 

2. nové umělecké směry působící proti revoluci a naturalismu -> ty jsou již vyčerpány

impresionismus - snaha zachytit okamžik a jeho jedinečnost

krátké tahy štětcem nebo tečky, pastelové barvy -> jde o pocit

básně - lyrika, silná procítěnost (Sova, Verlain, Šrámek)

malíři - Monet, Manet, Slavíček

symbolismus - inspirace E.A.Poem a jeho básní Havran

- náznaky, dvojsmysly, nic není řečeno přímo

ne vždy jednoznačné - dnes nemusíme symbolům správně porozumět

básně - zvukomalba (až hudební) X volný verš (Baudelaire, Rimbaud, Březina)

málo kdy čistý, často spojený s impresionismem

dekadence = úpadek

opovržení a hnus společností, opovrhují i sami sebou (básníci)

umění pro umění - umění je pouze umění, které je dokonalé

ošklivost, rozpak, nuda, skepse, zoufalství, smrt (není vysvobození), okamžiky na rozhraní

básně - opět symboly, neurčitost, citové a hudební zabarvení (formální dokonalost; Wilde

  1. prokletí básníci

 

Francie (60. – 80. léta 19. stol.)

sex, alkohol, homosexualita, cestování, opium, přátelé

umírali mladí, chtěli provětrat zkostnatělý život, psali o sobě a pro sebe => společnost se s nimi nemazlila a odsoudila je => prokletí

vychází z E. A. Poea a jeho díla Havran, předchůdce = François Villon

 

Charles Baudelaire - překladatel, kritik, spisovatel (cesty až do Indie, ale vracel se do Francie)

Charles Pierre Baudelaire
[9.4.1821-21.8.1867]
,


básník ošklivosti; hledání krásy a pravdivosti

dokonalý verš, rytmus i forma X zdechlina, červy, smrt

Květy zla, Malé básně v próze

 

Arthur Rimbaud - notorický tulák, vztah s Verlainem (ten ho při hádce postřelil), byl zamilovaný i do své nevlastní sestry

tvořil jen do 19 let, básně za svého života nevydával

Opilý koráb – vrstvení asociací, symbolů, stále ještě kontrolováno rozumem (je tam jistá linie)

podobá se jeho životu – nahoru a dolů => chce se vrátit do dětství

jen 2 sbírky – Iluminace, Sezóna v pekle - vydáno Verlainem po Rimbaudově smrti

 Paul Verlaine
[30.3.1844-8.1.1896]

Paul Verlain – rozmazlený tyran (jedináček postarších rodičů) => ve 14 se rozhodl, že bude mít problémy => pil a psal

pil, mlátil manželku (16), syna, matku postřelil Rimbauda => ve vězení se dal na víru, začal učit a oblíbil si jednoho studenta, ten zemřel a Verlain se vrátil k alkoholu

impresionismus i symbolismus, chce působit na všechny smysly (plný melancholie, smutku, hledání a odevzdanosti)

Saturnské básně, Písně podzimní (použito při vylodění v Normandii), Romance beze slov (období jeho krize s Rimbaudem)

 

Anglie :

 

Oscar Wilde - dekadence, velký život

vymetač večírků, pořádně si užíval, otevřená homosexualita, když psal, potřeboval

okolo sebe velkou společnost, která ho obdivuje => puritánská Anglie ho odsoudila k vězení a nuceným pracím => umírá v bídě v Paříži

Obraz Doriana Graye - o manipulaci s člověkem

                                               - fyzická krása X lidská nedokonalost

Šťastný princ a jiné pohádky – báseň Slavík a růže

Lady Fuckingham, Vějíř lady Windermerové, Cantervillské strašidlo