Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vznik ČSR          28. říjen 1918

 

 

 

 

 

 

 

 

T. G. Masaryk

T.G.M.

Vznik republiky, nebezpečí komunismu

 

Vznik Československa:

- nechuť čs. vojáků bojovat proti Srbsku a Rusku - zatýkání představitelů č.politických stran a cenzura tisku - zhoršování životních podmínek - 12.1914 

 T.G.M. - emigrace, vyjednávání s krajanskými spolky - 1916 - Paříž

- Československá národní rada (E. Beneš, M. R. Štefánik) = organizovala čs.zahraniční vojsko LEGIE (100 000 - R, It., Fr.)

- 11.1916 zemřel František Josef I., císařem KAREL I., obnovil některá občanská práva, přesto narůstal odpor proti monarchii a válce

 - léto 1918 - Praha - Národní výbor (NV) organizoval domácí protihabsburský odboj

 - 14.10.1918 - generální stávka

 - 18.10.1918

 - Prohlášení čs.nezávislosti - 28.10.1918

 - spontánně v Praze vyhlášena samostatnost, později ji oficiálně vyhlásil NV a začal řídit stát - 30.10.1918 - Martinská deklarace Plakát ke vzniku ČSR, 1918

2) Demokratické základy ČSR

 Pařížské smlouvy potvrdily existenci ČSR a její hranice územní struktura:

a) historické české země - průmyslově vyspělé

b) Slovensko - rozvinuté zemědělství

c) Podkarpatská Rus - zaostalá odlišný historický, hospodářský, kulturní, náboženský a politický vývoj

Národnostní struktura: Češi, Němci, Slováci, Rusíni, Maďaři, Poláci, Židé, Romové politický systém: republika, vláda sestavována na základě výsledků parlamentních voleb politické strany komunisté republikáni nacionalisté opozice vládní koalice opozice snaha o nastolení komunistické diktarury agrárníci, křesťanské strany, socialisté snaha o připojení k větším národním celkům (n.,Pol.,Maď.)

 

politické strany
komunisté republikáni nacionalisté
opozice vládní koalice opozice
snaha o nastolení komunistické diktarury agrárníci, křesťanské strany, socialisté snaha o připojení k větším národním celkům (n.,Pol.,Maď.)

 3/ Vývoj ve 20.letech

- Budování státu 1920

- NOVÁ ÚSTAVA ústava 1918, ústava 1920

- budování prosperující občanské společnosti, rozvoj kultury a vzdělanosti, sociální zákonodárství

- hospodářské oživení - měnová a pozemková reforma

- zákon na ochranu republiky umožňoval použít nedemokratické prostředky proti extrémistům prezident

- T.G.Masaryk

premiér - Karel Kramář

ministr zahraničí - Eduard Beneš

ministr financí - Alois Rašín

Čs.zahraniční politika:

Společnost národů + smlouvy s evr.mocnostmi, hl.Francie Rakousko - dobré politické i hospodářské vztahy Maďarsko - trvale špatné vztahy Rusko (SSSR) -ČSR neuznala bolševickou vládu Polsko - spor o Těšínsko, spolupráce od 1925 Německo - vztahy ovlivněny odstředivými snahami sudetských Němců

MALÁ DOHODA = ČSR + Jug. + Rum. proti maďarskému expanzionizmu a ruskému bolševismu

4) Hospodářská krize:

- 20.léta = prosperita - 1929 - SHK, od 1930 i v ČSR - nezaměstnanost ( asi milion ) = sociální krize (krize hodnot) = politická krize (extremismus)

- státní zásahy do ekonomiky: veřejné stavby vyšší cla devalvace koruny - opatření na obranu demokracie: Zákon o mimořádných opatřeních Zostřený zákon na ochranu republiky Tiskový zákon

5) Vývoj ve 30.letech

- 1932 - E.Beneš - začátek budování opevnění na hranicích s Německem

- 1.pol.30.let - komunistické a fašistické pokusy o státní převrat, autonomismus ne Slovensku

- 5.1935 -parlamentní volby (K.HENLEIN) - spojenecká smlouva se SSSR E. Beneš, 1935,smlouva o vzájemné pomoci se SSSR

- 12.1935 - T.G.M.- abdikace, prezidentem E. Beneš - nová vláda

- M. Hodža = opatření proti Henleinově straně - politický azyl Němců v ČSR

 6) Tři Hitlerovy útoky proti ČSR

 říjen 1937 - N armáda k čs.hranicím => zvýšená čs.diplomatická    aktivita   

březen 1938 - anexe Rakouska,

Karlovarský program = plán henleinovců na rozbití ČSR,

5.1938 - nový N postup => částečná mobilizace v ČSR

září1938 - proti Henleinovu pokusu o puč zasáhla policie => Hitler ohlásil útok na ČSR na 28.9.1938,

23.9.1938 - úplná mobilizace( i ve Fr., VB a SSSR ) Sudetští Němci, 1938 

 7) Mnichovský diktát

 Mnichovský diktát - 29.9.1938

 - Mnichov: Hitler (N), Mussolini (It), Chamberlain (VB), Daladier (Fr) = dohoda o připojení pohraničí ČSR k Německu (Sudety), Polsku (Těšínsko) a Maďarsku (J - Slovensko)

- 1.10.1938 - zahájeno vyklizování pohraničí => rozbití státu => zhroucení demokratického systému => tzv.druhá republika -> útěk českého obyvatelstva z pohraničí

Soubor:Druhá Československá republika 1938.png

1938 Hitler vjíždí 1.10.1938 na území, které ČSR musela vydat Německu 

 8) Druhá republika 1.10.1938 - 15.3.1939

pohraničí: součástí N, zrušeny všechny demokratické svobody, zakázány politické strany, represe = útěk českého obyvatelstva do vnitrozemí vnitrozemí:

 

 

 

- E.Beneš donucen k abdikaci

- zrušeny politické strany

- 30.11.1938 - Emil Hácha prezidentem

- nová vláda, zrušen parlament = konec demokratického systému

- autonomie Slovenska - 14.3.1939 - Slovenský štát

- anexe Podkarpatské Rusi Maďarskem

- 15.3.1939 - 6°° - začátek okupace Čech a Moravy

- 16.3.1939 - Hitler v Praze =PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

 

 

Vyhláška o zřízení Protektorátu Čech y a Morava, 1939 

 

 

 otázky odkazy šestka sedmička osmička devítka