Jdi na obsah Jdi na menu
 


Starověké Řecko
život v Řecku


12/ Všední den:

- bydlení:
a) soukromé bydlení velmi prosté, domy nevzhledné, málo zařízené, nízká úroveň hygieny
b) veřejné stavby - honosné, zdobené
- jídlo: střídmé - chleba, zelenina, olivy, ryby, maso jen ve svátek, voda, víno
- oděv: pruh látky sepnutý sponami, nebyl šitý (chitón, peplos)


13/ Řecké umění:

A) architektura:
- veřejné stavby - úřady, lázně, chrámy, tržnice, divadla, stadiony, školy
- z kamene a mramoru
- sloupy, malby, sochy, štíty, římsy
- města stavěli podle plánů

B) výtvarné umění:
- malířství - dochovalo se jen na vázách a mozaikách a v římských kopiích
- sochařství - zobrazovalo krásu lidského těla a ducha
( Feidiás - Parthenón, Zeus, Athéna)

C) literatura:
- odborná
- poezie, hry, proslovy


14/ Hry a sport:

- Řekové usilovali o soulad těla a ducha (kalokagatia)
"Ve zdravém těle zdravý duch."
- sport a vzdělání byly nedílnou součástí jejich života
- Olympijské hry - od 776př.n.l., co čtyři roky, jen svobodní Řekové, posvátný mír

Olympia - vstup na stadion

 


15/ Divadlo:

- počátky v Řecku, vzniklo asi ze slavností k uctění boha Dionýsa
- speciální stavby - půlkruhové stupňovité hlediště - každý divák dobře viděl a slyšel
- dva typy her:
- tragedie (Sofoklés)
- komedie(Aristofanés)

Řecké divadlo


16/ Věda a filosofie:

- svobodní Řekové uměli číst, psát a počítat
- základy věd - matematika, geometrie, fyzika, zeměpis, dějepis, lékařství, botanika
- filozofie = láska k moudrosti, úvahy o vzniku světa a místě člověka v něm
Demokritos - atom = nejmenší, dále nedělitelná část hmoty
Sokrates -
"Vím, že nic nevím."


otázky
odkazy
šestka